Com a client,vostè pot exigir al fabricant que es sotmeti a una auditoria per assegurar que complirà amb els requisits de la fabricació encarregada.
Així s’assegura que els requisits tècnics i normatius aplicables (ISO, EN, ASME, AD2000 MERKBLATT, marcatge CE, etc.) formen part de la fabricació que vostè hagi encarregat i el seu bé queda garantit i pot efectuar el pagament amb la seguretat de la feina ben feta.
La nostra experiència ens demostra que encara que el fabricant hagi passat una auditoria de qualitat,aquest no sempre la aplica en la fabricació dels productes. Una inspecció exhaustiva durant el procés de fabricació del producte, garanteix la qualitat del producte que vostè ha de pagar.

Material d'inspecció Material d'inspecció    

Liquids penetrants         Liquids penetrants
La nostra empresa realitza inspeccions de qualsevol nivell i auditories per comprovar que el fabricant compleix amb les exigències contractuals i les normatives aplicables.
Dissenyem i estudiem contractes comercials per garantir la correcta execució del equip u obra a realitzar per part del fabricant. La producció i els seus interessos econòmics quedaran garantits.
Nosaltres disposem i col·laborem amb inspectors i laboratoris independents de qualsevol nivell.
Treballem per:

Enginyeries de disseny:
  • Controls de normes ASME, AD2000 MERKBLATT, ISO, EN
  • Controls dimensionals i documentals (certificats, qualificacions, etc.)
  • Processos de reparació i de fabricació
  • Interpretació de NDT (assajos no destructius)
Arquitectes:
  • Inspeccions en obra, controls de certificats (materials base,materials d’aportació,soldadors,instal·ladors) seguiment de la normativa EN 1090 i el CTE (Codi Tècnic de la Edificació), control documental i requisits específics de la soldadura.
- Contractistes de:
  • Sector ferroviari (UNE EN 15085, ISO 3834)
  • Caldereries (ASME, AD2000 MERKBLATT, EN 1090, ISO 3834)
  • Estructuristes i serrallers (CTE, EN 1090, UNE EN 973)
  • Instal·ladors de tuberies (ASME B31.8, ISO, API, ASTM, BS)
Diseño junta Diseño junta    


Avís Legal | Posicionament web                  DAVID ARNAU - Especialista Internacional en Soldadura IWS-197        Tel. 639 933 233       ews_197@hotmail.com