Una qualificació (homologació) es la constatació per escrit que una empresa o persona sap executar un treball de soldadura de manera correcta.
Amb la nostra ajuda la seva empresa podrà obtenir diferents qualificacions i/o condicions per poder complir las exigents normatives del mercat i garantir la qualitat de les seves unions soldades al mínim cost possible.

Algunes d’aquestes normes son:
Qualificació de soldadors (WPQ y WOPQ):
 • UNE-EN 287-1:2011 --> Acers
 • UNE-EN ISO 9606-2:2005 --> Aluminis
 • UNE-EN ISO 9606 (grup) --> Coure, Titani i Zirconi, Níquel
 • UNE-EN 13067:2004 --> Plàstics termoplàstics
 • UNE-EN 287-6:2011 --> Fundició de Ferro
 • UNE-EN 13133:2001 --> Brazing
 • UNE-EN 1418:1998 --> Soldeig automàtic i automatitzat
Material d'inspecció Material d'inspecció    
Estufa electrodos         Estufa electrodes
Qualificació de procediments (WPQR):
 • UNE-EN ISO 15614-1:2005/1M:2009 --> Acers y Níquels
 • UNE-EN ISO 15614-2:2006 --> Aluminis
 • UNE-EN ISO 15614-3:2009 --> Fundició de Ferro
 • UNE-EN ISO 15614-4:2005/AC:2007 --> Reparació fundició Alum.
 • UNE-EN ISO 15614-5:2005 --> Titanis i Zirconis
 • UNE-EN ISO 15614-6:2006 --> Coures
 • UNE-EN ISO 15614-7:2008 --> Recarregues
 • UNE-EN ISO 15614:8:2002 --> Soldadura Tub-placa
Especificació de procediment de soldeig (WPS):
 • UNE-EN ISO 15609-1:2005 --> Soldeig per arc
 • UNE-EN ISO 15609-2:2002/A1:2004 --> Soldeig oxigas
 • UNE-EN ISO 15609-3:2005 --> Soldeig per feix d’electrons
 • UNE-EN ISO 15609-4:2005 --> Soldeig làser
 • UNE-EN ISO 15609-6:2010 --> Soldeig hibrid per arc-làser
 • UNE-EN ISO 15609-5:2011 --> Soldeig per resistència
 • UNE-EN ISO 14555:2008 --> Soldeig de espàrrecs
 • UNE-EN ISO 15620:2001 --> Soldeig per fricció
 • UNE-EN 13134:2001 --> Soldeig fort
Penetració completa Penetració completa    
 • Qualificació per consumibles assajats --> UNE-EN ISO 15610:2004
 • Qualificació per experiència prèvia al soldeig --> UNE-EN ISO 15611:2004
 • Qualificació per procediment estàndard --> UNE-EN ISO 15612:2005
 • Qualificació per assaigs anteriors a la producció --> UNE-EN ISO 15613:2005

Micrografia Micrografia    
També adeqüem empreses i preparem les condicions per passar auditories de qualificació en les normes:
 • EN 15085 Aplicacions ferroviàries
 • EN 1090 Construccions soldades (marcatge CE)
 • EN ISO 3834 Qualitat en soldadura


Avís Legal | Posicionament web                  DAVID ARNAU - Especialista Internacional en Soldadura IWS-197        Tel. 639 933 233       ews_197@hotmail.com